Akışkan Teknolojileri

👤Hazırlayanlar: İpek Portakal, Çiğdem Timar
Akışkanlar, petro-kimya, gıda, demir çelik, çimento, su ve atıksu, arıtma, boya, kağıt ve selüloz, tekstil sanayileri başta olmak üzere birçok sektörde üretim ortamının baş aktörleri. Transfer, ölçüm ve kontrolleri için gereken tüm cihaz ve sistemlerin seçiminde/ çözüm tasarımlarında öncelikle düşünülen yatırım maliyeti, tesis güvenliği, işletim maliyeti gibi konular kadar önemli, unutulmaması gereken diğer iki konu ise çevre ve enerji verimliliği. Enerjinin yaklaşık yüzde otuzunu akışkanların transferi için harcadığımızı düşünürsek verimi yüksek sistemlerin tüm üretime yapacağı etki ortada. Akışkanların bulunduğu sistemler enerjinin en fazla tüketildiği yerler olmakla birlikte verimlilik için en çok çözümün de üretildiği alanlar ve yenilikleri izlemek gerekiyor.