Cam Sektöründe Otomasyon Uygulamaları

👤Hazırlayanlar: İpek Portakal, Çiğdem Timar
Dünya pazarlarındaki yoğun rekabet cam üreticilerinin araştırma/geliştirme faaliyetlerine özellikle odaklanmalarını gerektiriyor. Çeşitli ürün gruplarında, mevcut, gelişen ve gelişeceği öngörülen pazarlara uygun, katma değeri yüksek, çevre dostu, yeni ürün ve prosesler geliştirmek ise bu faaliyetlerin öncelikli amacı. Ürün maliyetinin düşürülmesi ve kalitenin artırılması için ise, yeni ve alternatif ham madde kaynaklarının kullanımı, enerji yönetimi ve etkin kullanımı, yatırımların yeni teknolojilerle donatılarak verimliliğin en üst düzeyde tutulması ve hedeflenen zaman sürecinde üretime kazandırılması büyük öneme sahip. Ham madde, harman, eritme, şekillendirme, soğutma, stok ve sevkiyat süreçleri boyunca kontrol ve izleme görevlerinin ötesinde bilgi sistemi olarak da çalışan yenilikçi otomasyon sistemleri, sektörün ihtiyaçlarını karşılayarak rekabet gücünü artıran en önemli yardımcı konumunda.