Daha Fazla Verimlilik için Dört Enerji Faktörü

👤Bosch Rexroth
Tasarım aşamasından devreye almaya, günlük operasyonlardan iyileştirme çalışmalarına kadar makinenin kullanımı süresince bütün aşamalarda önemli ölçüde iyileştirilmiş verimlilik ve sürdürülebilirlik seviyeleriyle karşılaşılır. Ancak karmaşık ve kompleks sistemlerde, bu geliştirme fırsatları bazen yetersiz kalmaktadır. Sürdürülebilir verimlilik artışının avantajlarından faydalanmak için sistematik bir yaklaşımdan yararlanılmalıdır ve bu nedenle teknolojilerin birbirleriyle, bileşenlerin de kendi aralarında karşılıklı etkileri sistemin genel verimliliğine etki eden unsurlar olarak hesaba dahil edilir. Bu nedenle Rexroth, bütün tahrik ve kontrol teknolojileri komponentlerini dört önemli başlık altında bir araya getirmiştir: Rexroth 4EE. Enerji verimliliği yüksek komponentler, her harekette enerji tüketimini optimize verimlilikle azaltırlar. Bunlar ekonomik mekatronik sistem çözümlerinin temelini oluştururlar. Enerji geri kazanımı, fren yapma esnasında üretilen fazla enerjiyi depolar. Uygulamaya ve genel koşullara bağlı olarak, depolama şarj devreleri ve yeniden üretme tedarik cihazları, bu enerjiyi sistemdeki diğer tüketicilere sağlamak üzere kullanırlar, bir sonraki devir için bir tampon bölgede depolar veya elektrik şebekesini beslerler. Talebe bağlı enerji, sadece o anda gerekli enerji miktarını çeker. Bu şekilde talep kontrollü enerji kullanım için tahrik teknolojilerinin ilgili özelliklerini dikkate alan akıllı kontrol stratejilerinden yararlanılır. Enerji sistem tasarımı, simülasyon ile sistem analizi, proje planlaması ve danışmanlığından süreç akışlarının akıllı kontrol sistemleri kullanılarak optimize edilmesine kadar uzanan sistemsel bir genel bakıştan oluşur.