Gıda / İçecek

👤Hazırlayanlar: İpek Portakal, Çiğdem Timar

Tüketicinin değişken talepleri ve artan kalite beklentisi, rekabet, giderek artan yasal düzenlemeler ve maliyet faktörü günümüzde tüm sektörler için öncelikli konular. Yasal düzenlemelerle getirilen hijyen şartları ise gıda/içecek sektörü için kritik bir öneme sahip ve bu kurallar ürün güvenliği ve izlenebilirliğini, kritik kontrol noktalarında tehlike analizini ve kalite kontrolün üretime entegrasyonunu zorunlu kılıyor. Ayrıca, özellikle her ürün için farklı reçetelerin uygulandığı proseslerde ekipmanların güvenilirliği, esneklik ve verimlilik konularının iyi düşünülmesi gerekiyor. Çünkü bu faktörler üretkenliği direkt olarak etkiliyor. Günümüzde sektör bu ihtiyaçlarının tümünü otomasyon çözümleriyle karşılayabiliyor. Ancak özellikle üretimin içinde yer alan cihazların materyal, dizayn, montaj ve bağlantılarının da hijyen koşullarını sağlamaları şartıyla...