Kağıt / Ambalaj

👤Hazırlayanlar: İpek Portakal, Çiğdem Timar
Sürekli kağıt üretimini sağlayan uzun elekli kağıt makinesinin bulunmasıyla 1830 yılından itibaren hızla büyüyen kağıt-karton sanayii bugün dünyada 400 milyon tona yakın üretim yapıyor. Bunun sadece binde altısını üreterek tüketiminin yarısını ithal eden Türkiye’de ise kağıt sanayii büyümeye en açık sektörlerden birisi durumunda. Kağıdın üretim sürecinde birçok proses değişkeninin hassas bir şekilde izlenmesi ve kontrolü gerekiyor. Özellikle, sonrasında baskıya girecek olan kağıdın; gramajı, kalınlığı, rutubeti, Cobb değeri, mukavemeti, yüzey düzgünlüğü ve porozite değerleri, optik özellikleri, yüzey pH değeri, su yolu gibi fiziksel parametreleri büyük önem taşıyor. Son yıllarda büyük değişiklikler geçiren kağıt üretim teknolojilerinin üreticileri nasıl etkilediği ve otomasyon sistemlerinden beklentileri konusunda yapılan bir araştırma sonuçlarında da üreticilerin özellikle önem verdiği konunun; “Kalitenin iyileştirilebilmesi için kağıt üretimi prosesinde daha iyi bir izlenebilirlik” olması ise sektörün kaliteye verdiği önemi gösteriyor. Kağıt/karton sektörünün en önemli müşterisi olan “ambalaj” sanayii için de kalite öncelikli. Teknoloji ağırlıklı olan sanayi; temel fonksiyonları içermek, korumak, taşımak, bilgi vermek ve satmak olan ambalajı üretirken otomasyon firmalarının sunduğu ürün ve hizmetlerden yoğun olarak faydalanıyor.