Memosens Ailesinin Yeni Üyesi INDUMAX CLS54D

👤Rahşan Ekim, Ürün Yöneticisi - Endress+Hauser
CLS54D gıda ve ilaç endüstrisindeki hijyenik uygulamalarda kullanılmak üzere üretilmiş, indüktif bir iletkenlik sensörüdür. Cihaz ölçüm bilgilerini, Memosens adı verilen ve Endress+Hauser firmasının tüm analiz cihazlarında bir standart olan dijital iletişim teknolojisi ile ilettiği için, ortam koşullarından etkilenmez; sensörü otomatik olarak tanır, iletişimin kesilmesi durumunda derhal alarm oluşturarak hassas ve güvenilir ölçümü garanti eder. Hijyenik uygulamalar için onaylı PEEK malzemeden yapılmış yekpare yapıdaki gövdesi ve sahip olduğu sertifikaları sayesinde gıda ve ilaç endüstrisindeki tüm beklentileri karşılamaktadır. Kirlenmelerden ve birikmelerden etkilenmeyecek şekilde pek çok farklı hijyenik proses bağlantılarına sahip olan cihaz, 26 saniyenin altındaki hızlı cevap zamanı ile faz ayrımı uygulamaları için uygundur. Ayrıca CIP geri dönüş hattında ve CIP kimyasallarının konsantrasyonlarının izlenmesinde kullanılan Indumax CLS54D iletkenlik sensörü, Türkçe menülü Liquiline serisi transmitterleri birlikte tek kanallı olarak ya da arzu edilirse 8 kanala kadar artırılarak kullanılabilir. Böylece farklı hatlarda yapılan CIP prosesleri tek bir kontrol ünitesinden izlenebilir, istenirse pH, klor, ORP gibi diğer ölçüm parametreleri de bu kontrol ünitesine bağlanarak maliyetler önemli oranlarda düşürülebilir. Endress+Hauser, sahip olduğu teknolojiyi tüm ürün portföyüne yayarak, müşterilerine proseslerinde standartlaştırma yapabilme avantajını sunmakta, bu sayede müşterilerinin yatırım ve stok maliyetlerini düşürmeyi hedeflemektedir.