SIMEAS Q80 Orta Gerilim/Alçak Gerilim Enerji Kalite Kaydedicileri

👤Murat Basumlı, Siemens - Enerji Sektörü Enerji Otomasyonu Bölümü
Enerji Kalitesi Kavramları Besleme sisteminin kalitesini ölçmek ve izlemek çok önemli bir konudur. Sadece besleme sistemlerinin kalite sorunları yüzünden, yıllık bazda dünya çapında 630 trilyon TL’lik bir kayıp oluşmaktadır. Bu kaybı üretim kayıpları ve gitgide daha hassas olan elektrik cihazları kapsamaktadır. Bu gerilim arızalarının türleri ve payları yandaki resimde görülmektedir. Şebekelerde ölçülmesi gereken başlıca büyüklükler: -Gerilim büyüklüğü -Frekans -Titreşim -Voltaj düşme, dalgalanma ve kesintileri -Gerilim dengesizlikleri -Gerilim harmonikleri -Gerilimdeki hızlı değişimler Enerji kalitesini etkileyen bozulmalar yukarıdaki grafikte de görüleceği üzere bazen şebekeden bazen de tüketiciden kaynaklanır. SIMEAS Q80 Enerji Kalite Kaydedicisinin Özellikleri Orta gerilim/alçak gerilim sisteminde dağıtılan enerjinin kalitesini izlemek amacıyla kullanılan Class A tanımında bir cihazdır. Enerji kalite kaydedicisinin kaydettiği büyüklükler kendi üzerinde bulunan hafıza biriminde kaydedilip saklanabileceği gibi, farklı haberleşme yöntemleri kullanılarak bir merkeze de aktarılabilir. Merkezde bulunan bir bilgisayar yardımıyla bu bilgiler izlenebilip, EN50160, IEC 61000-4 normlarına göre alınan kayıtların raporlaması da yapılabilir. Aynı yazılım yardımıyla elde edilen tüm kayıtlar excel’de okunabilecek şekilde ASCII formatına da dönüştürülebilir. Fonksiyonlar Q80 enerji kalite kaydedicisi genel olarak aşağıdaki fonksiyonları sağlar: • Enerji kalitesi analizi için elektriksel büyüklüklerin kaydedilmesi. • Tek fazlı, 3 faz- 3 telli, 3 faz – 4 telli şebekelerde kullanılabilmesi. • Kullanıcı tarafından belirlenen veya uluslararası normlara göre şebekedeki limit değer aşımlarının belirlenmesi. • Üzerinde bulunan dört adet output yardımıyla gerilim çökmelerinde veya ayarlanan başka değerlere göre ihbar sinyali üretilmesi. • Üzerinde bulunan dört adet her biri birbirinden izole input yardımıyla dijital komutlara göre fonksiyon gösterebilmesi veya bu inputları haberleşme sistemine aktarabilmesi. • Kaydettiği verileri; modem ve Ethernet üzerinden kullanıcı, operatör ve farklı uygulamacıların bilgisayarlarına aynı anda iletebilmelidir. Seçilen türde arıza ve olayları e-mail, faks veya SMS ile kullanıcılara aktarabilmesi. • GPS sinyali ile port üzerinden zaman senkronlanması. Enerji Kalite Kaydedicilerin Özellikleri • 10-60 VDC besleme gerilimleri ile çalışabilir. • 0,4 kV ´dan 36 kV´ta kadar tüm gerilim kademelerinde kullanılabilir. • 50 Hz şebekelerde 10 kHz örnekleme sıklığına sahiptir. • Üzerinde bulunan real time clock yardımıyla gerçek zaman etiketini sahada atabilir. • Tek fazlı enerji şebekelerinin, 3 veya 4 telli 3 fazlı enerji şebekelerinin izlenmesi için kullanılabilir. • Her biri zaman etiketine sahip ölçüm değerlerini kaydedebilecek minimum 2GB veya 16GB’a kadar arttırılabilir CF hafıza kartına sahiptir. • Sürekli kayıt limit değer aşım kayıt modları aynı anda yapılabilir. • 50 Hz’lik şebekede, 5,4 kV gerilime 1 dakika süre ile dayanabilir. • EN 61010-1’e göre giriş, haberleşme ve besleme gerilimi bölümleri arası darbe gerilimlerine dayanabilir. • Üzerinde bulunan 4 adet output yardımıyla kWh, kVarh, Voltage dip gibi bilgileri bildirebilecek kontaklara sahiptir. • Standart sigorta rayına monte edilebilir. Kayıt Edilebilen Büyüklükler Enerji kalite kaydedicisi aynı anda hem sürekli kayıt yapabilmeli, hem de uluslararası normlara göre limit aşım değerlerini kayıt edebilmelidir. Sürekli kayıt ve limit aşım durumlarında aşağıdaki büyüklükleri kaydedebilir. Ölçülecek Büyüklükler • Faz-Nötr gerilimleri efektif değerleri • Faz-Faz gerilimleri efektif değerleri • Faz akımları efektif değerleri • Her faz için aktif güç • Toplam aktif güç • Sistem frekansı • Her faz için reaktif güç • Toplam reaktif güç • Her faz için görünür güç • Toplam görünür güç • Her faz için güç faktörü • Toplam güç faktörü • Gerilim dengesizliği • Akım dengesizliği • Her faz gerilimi için kısa dönem fliker bilgisi • Her faz gerilimi için uzun dönem fliker bilgisi • 50. harmoniğe kadar gerilim harmonikleri • 50. harmoniğe kadar akım harmonikleri • Toplam harmonik distorsiyonu • Aktif enerji demand bilgisi • Reaktif enerji endüktif, reaktif enerji kapasitif ölçümü yapabilir. Limit Değer Tanımlamaları • Faz-nötr ve faz-faz RMS gerilim ölçüm değerleri için limit değerler • Faz akımları RMS değerleri için limit değerler • Sistem frekansı için limit değerler • Aktif güç, reaktif güç, görünür güç için ayrı ayrı limit değerler • Akım ve gerilim dengesizliği için limit değerler • Her faz için 1-50 arası akım ve gerilim harmonik bileşenlerinin her biri için limit değerler • Her faz toplam harmonik distorsiyonu için limit değerler.