Uçuşan Parçalara Rağmen %100 Güvenlik: C4000 Fusion

👤SICK
3B-Fibreglass Norway tarafından üretilen cam elyaflar, sanayi uygulamaları için elyaf takviyeli kompozit malzemelerin ve diğer ürünlerin üretiminde kullanılan başlangıç malzemelerini oluşturmaktadır. Norveç kökenli olan bu şirket, bir tanesi Belçika, Battice’de bulunan şirket merkezinde ve diğeri Norveç, Birkeland’da olmak üzere iki tane ultramodern üretim tesisine sahiptir. Norveç, Birkeland’daki tesiste, iki tane robot hücresi dahil olmak üzere tam otomatik bir malzeme akış sistemi bulunmaktadır. Robotlara malzeme taşıma işlemi, üzerinde on iki adede kadar cam elyaf rulosu taşıyabilen tekerlekli taşıma arabaları ile yapılmaktadır. Yüklenen arabalar, bir çekme kolu üzerinden robot hücrelerin içine çekilmektedir. Robotlar ruloları aldıktan ve paketleme makinesi istikametine doğru taşınmaya devam etmeleri için bir taşıma bandının üzerine koyduktan sonra, boşalan arabalar, robot istasyonunun yan tarafından dışarı itilmektedir. Tesis kuran firma tarafından iki robot hücresinin giriş çıkış güvenliği için muting sistemi önerilmiş. Ancak bu çözümün işletme çalışma esnasında arızalanmaya yatkın ve daha az güvenilir olduğu tespit edilmiştir. Bunun sebebi, rulolardan çok sayıda elyafın yere temas edecek kadar sarkabiliyor olmasıdır. Bu sarkan kısımlar ayna ile kullanılan çok ışınlı güvenlik bariyerini kesmekte ve bu da sistemin durmasına sebep olmaktadır. Taşıma arabalarının hareket düzeni de ayrıca zorlaştırıcı bir unsur oluşturmaktadır. Arabaların hem giriş hem de çıkışları sırasında birbirine çarpmasından dolayı oluşan araç hareketleri, diğer bir ifade ile kısa bir süre için ve birkaç santimlik yön değişiklikleri, güvenlik sisteminin algılamasına ve arızaya geçmesine sebep olmaktadır. 3B-Fibreglass Norway şirketi, klasik muting çözümüne bir alternatif olarak, Sick firmasının geliştirmiş olduğu C4000 Fusion güvenlik bariyerini seçmiştir. Bu ürün, EN ISO 13849’a göre performans seviyesi e’ye IEC 61508’e göre SIL3’e uygun olan temassız etki eden bir koruma tertibatıdır. Güvenlik bariyeri zeminin yaklaşık olarak 300 mm üzerine kurulmuştur –bu mesafe, taşıma arabasının şasesinin yeterli düzeyde üzerinde ve aynı zamanda alttan geçişleri imkansız hale getirecek kadar alçakta bulunmaktadır. Bu pozisyonda sensör, taşıma arabasının 40 mm kalınlığında olan iki dikmesine bakmaktadır. Bunlar akıllı örnek tanıma sistemine sahip, güvenlik bariyerinin arasından geçmekte ve kontrol edilmektedir. 40 mm’den daha küçük olan bütün objeler –yani aşağı sarkan cam elyaflar– istedikleri şekilde kontrol alanından geçebilmektedirler. Bu örnek tanıma sistemine sahip C4000 fusion’ın bu objeleri algılama dışı bırakması ile olmaktadır. Böylece sarkan bu elyaflar yanlış alarma yol açıp sistemi durdurmazlar. Aynı zamanda bu sistem öyle bir programlanmıştır ki kontrol alanında bulunan ve büyüklüğü 70 mm veya daha fazla olan bütün objeler (örneğin insana ait olan bir ayakkabı veya bacak) güvenli bir şekilde algılanmakta ve sistemi durdurmaktadır. Bu şekilde, maliyet artıran ve işçilik gerektiren ve de buna ek olarak arızalanma eğilimi gösteren ilave sensörler kullanılmadan, insan ile malzeme arasında ayrım yapılabilmektedir. Aynı zamanda en yüksek düzeyde güvenliği de fonksiyonellik ile birleştirmiştir. İlk devreye alma ve dört hafta süren test aşaması olumlu bir şekilde neticelendirilmiştir. Bütün işletme süresince tek bir yanlış alarm verilmemiştir. Ayrıca güvenlik bariyeri tehlike bölgesine daha yakın bir yere, mekanik hasarlardan ve darbeden uzağa monte edilmiştir. Giriş çıkış güvenliği konusunda yeni kazanmış olduğu bu deneyimlerden dolayı 3B-Fibreglass Norway, C4000 Fusion ürününü gelecekteki projelerde de kullanmayı istemektedir. Bu doğrultuda planlanan üretim genişletme çalışmaları kapsamında “Obje ve örnek tanıma” sistemine sahip bu güvenlik bariyeri ile çözümler üretilecektir. Obje - örnek tanıma teknolojisi C4000 Fusion güvenlik bariyerinde, otomasyon tekniği bakımından özel olan “algılama toleranslı örnek tanıma” teknolojisidir. Burada insan ve malzeme ayrımının güvenli bir şekilde yapılması, statik örnekler (örneğin taşıma arabasının dikey dikmeleri) ile dinamik örneklerin (mesela bir insanın pantolon paçası) algılanması ve değerlendirilmesi yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bunun için yatay olarak kurulmuş olan güvenlik bariyeri, özel dizayn edilmiş yazılımı yardımıyla “güvenilir örnek tipini” (ki bunların arasında dikmelerin boyutu ile adedi ve geometrisi de yer almaktadır) kaydetmektedir. “Akıllı örnek tanıma” sistemi aynı zamanda, proses veya ortam kaynaklı bozucu elemanların algılanmasına ve maskelenmesine izin vermektedir. Bu özellikle 3 fonksiyonun karışımı ile mümkündür: çoklu tarama yöntemi, azaltılmış çözünürlük düşürme ve alıcı verici senkronizasyonu. Çoklu tarama, tarama oranının yükseltilmesine ve tarama sonuçlarının akıllı bir şekilde değerlendirilmesine dayanmaktadır. Böylece sistem, bir kolun veya bir kişinin koruma alanına girmesi ile bozucu objelerin koruma alanına girmesi arasındaki farkı güvenli bir şekilde yapabilmektedir. Çözünürlük düşürme, güvenlik tertibatı devreye sokulmadan, hareketli objelerin kontrol alanında bulunmasına izin vermektedir. Burada çözünürlüğün düşürüldüğü bölge sabit bir bölge olmak zorunda değildir, bilakis dinamik olarak da tanımlanabilmektedir: Sadece ışık bariyerinin maskelenecek ışınlarının sayısı belirlenir; maskelemenin yapılacağı yer proses içerisinde oluşur. Son olarak alıcı–verici senkronizasyonunda bu çalışma hattı sağlamaktadır. Optik olarak gerçekleştirilen bu senkronizasyon güvenlik bariyerinde bulunan ışınlar yardımıyla gerçekleştirilebilmektedir.