RFID-UHF Uygulamaları için Simülasyon Yazılımı

Turck yeni Raytracer yazılımı ile karmaşık UHF RFID uygulamaları için simülasyon yapabilmektedir. Yazılım temelli Raytracer algoritması Turck müşterilerinin karmaşık UHF uygulamalarında simülasyon yapabilmesini ve böylece kullanıcı için RFID veri taşıyıcılarının ve okuma yazma kafalarının erişilebilirliğinin güvenli bir şekilde bulunmasını sağlamaktadır. Turck uzmanları RFID veri taşıyıcılarının ve okuma yazma kafalarının ideal pozisyonlarının bulunması ve en uygun çalışma parametrelerinin belirlenmesi için çok çeşitli senaryolar üzerinden gitmektedirler.  Bu yöntem ile hareketli parçalar üzerindeki okuma yazma kafaları ve veri taşıyıcıları da simüle  edilebilmektedir. Yazılım uygulamanın 3 boyutlu olarak modellenmesi prensibine dayanmaktadır. Modelleme uygulamada var olan tüm elementlerin  boyut, malzeme ve konum bilgisini içerir. Bu bilgiler çevredeki metal elemanlar veya su ihtiva eden parçalardan dolayı oluşabilecek olası yansımaları hesaplamak için kullanıldığı gibi ayrıca dalga solumu veya mesafelerin kısa gelmesi gibi istenmeyen etkileri öngörebilmek için kullanılmaktadır. Simülasyon özellikle test harcamalarının göreceli olarak yüksek olduğu uygulamalar için faydalıdır. Simülasyon yazılımı ile ilgili olarak geçmiş deneyimler yazılım ile yapılan hesaplamaların sonrasında sahada yapılan ölçümler ile hemen hemen aynı olduğunu göstermekte, böylece daha verimli planlama yapmak mümkün olmaktadır.